Politica de confidențialitate

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE MECRO SYSTEM S.R.L.

 

 1. Informații generale

 

Dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, precum și încrederea pe care ne-o acordați sunt importante pentru noi și, de aceea, prin această Politică de confidențialitate (²Politică²) vă furnizăm informații importante despre modul în care Mecro System gestionează datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție. Această Politică se aplică oricărui produs, serviciu, website sau aplicație care colectează, înregistrează, modifică, utilizează, accesează, transmite sau stochează date personale.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică și să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor dacă doriți detalii cu privire la prelucrările noastre sau la modificarea alegerilor dumneavoastră la adresa de email office@mecrosystem.ro. Vă rugăm să verificați actualizările acestei Politici. În cazul în care vom aduce modificări pe care le considerăm importante, le veți putea consulta online.

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea și dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, respectând toate legile și reglementările europene și naționale aplicabile protecției datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta Politică se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal indiferent de modalitatea în care acestea sunt colectate, utlizate sau stocate.

 

 1. Scurtă prezentare

Mecro System S.R.L., cu sediul în Bulevardul Timișoara nr. 100, București , Sector 6 – Romania, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2334/1991, având Cod Unic de Identificare RO431712 are calitatea de Operator de date. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați secțiunea Despre Noi.

 

 

 

 

 1. Ce tip de date cu caracter personal prelucrăm, în ce scopuri și în ce bază
 1. Scopul prelucrării datelor: transmiterea răspunsurilor la cererile dumneavoastră privind exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR.

Pentru acest scop, vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de email și conținutul mesajului din cerere.

Temeiul prelucrării datelor personale din această secțiune este reprezentat de îndeplinirea obligației legale a Operatorului de date de a răspunde cererii persoanei vizate.

Datele colectate vor fi prelucrate pe durata soluționării cererii, precum și 3 ani de la data soluționării.

 

 1. Scopul prelucrării datelor: derularea procesului de recrutare în vederea efectuării de demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract de muncă.

Pentru acest scop, vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, date de contact (adresă de email număr de telefon), datele din cadrul CV-ului (studii și alte calificări – diplome, certificate, experiență anterioară, fotografie – așa cum sunt acestea incluse în acest document, competențe lingvistice și/sau alte abilități); de asemenea, vom prelucra informații și/sau date colectate în timpul derulării procesului de recrutare (teste de interviu, notițe ale recrutorului, ofertă financiară, semnătură). Totodată, este posibil să solicităm informații de la fostul dumneavoastră loc de muncă referitoare la durata angajării dumneavoastră și la activitățile pe care le-ați desfășurat, în conforitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile (Codul muncii).

În acest caz, datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata procesului de recrutare, precum și 6 luni de la data încheierii acestuia, în cazul în care procesul de recrutare nu se finalizează cu încheierea unui contract de muncă. Pe parcursul acestei perioade, datele cu caracter personal prelucrate pentru scopul indicat anterior vor fi stocate exclusiv pentru situația în care ar putea fi necesară constatarea, exercitarea sau apărarea în instanță a unor drepturi ale Operatorului.

 

iii.        Scopul prelucrării datelor: Inițierea sau executarea contractelor încheiate de societate, în temeiul unei obligații contractuale sau pentru comunicarea cu diferite autorități de reglemmentare și control.

Pentru acest scop, vor fi prelucrate categorii de date cu caracter personal ale reprezentanților și/sau ale persoanelor de contact ale partenerilor comerciali și ale autorităților, cum ar fi: nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, denumirea angajatorului, funcția, locul de muncă, semnătura.

Aceste categorii de date vor fi prelucrate pe toată perioada derulării contractului sau interacțiunii cu autoritatea respectivă, precum și, după caz, până la  10 ani de la data încetării contractului sau a interacțiunii cu autoritatea.

 

iv.        Scopul prelucrării datelor: realizarea de sondaje sau studii de piață privind calitatea produselor și serviciilor noastre.

Temeiul prelucrării este reprezentat de interesul legitim al Operatorului de a își îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor, pe baza opiniilor primite din partea consumatorilor sau reprezentanților partenerilor săi contractuali.

Pentru acest scop, prelucrăm nume, prenume, adresa de email, numărul de telefon, conținutul opiniei, precum și, în funcție de sondaj, alte categorii de date, precum adresă, vârstă, gen etc.

Perioada pentru care aceste date vor fi stocate va fi de doi ani de la data colectării datelor dumneavoastră personale.

 

v.         Scopul prelucrării datelor: transmiterea materialelor informative despre produsele/ serviciile/ promoțiile despre care ați putea fi interesat („materiale informative”), în baza consimțământului oferit de către dumneavoastră la momentul colectării datelor.

Pentru realizarea acestui scop, vom prelucra nume, prenume, adresa de email și numărul de telefon.

 

Prelucrăm aceste date până la data la care vă exercitați dreptul de retragere a consimțământului. Depunem toate eforturile pentru a soluționa cererea dumneavoastră de retragere a consimțământului fără întârzieri nejustificate. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că datele dumnevoastră pot fi selectate din baza de date în vederea transmiterii unor materiale informative înainte de soluționarea cererii dumneavoastră și, prin urmare, este posibil să primiți un număr limitat de emailuri după data la care v-am confirmat soluționarea cererii.

 

vi.        Scopul prelucrării datelor: oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră.

Acest lucru se va realiza în temeiul interesului legitim al societății de a răspunde solicitărilor dumneavoastră, astfel încât serviciile oferite de societate să reflecte cel mai înalt grad de profesionalism.

Pentru acest scop, vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de email și conținutul mesajului din cerere.

Datele colectate vor fi prelucrate pe durata soluționării cererii, precum și 3 ani de la data soluționării.

 

vii.       Scopul prelucrării datelor: crearea unui cont de utilizator

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea efectuării de demersuri la cererea persoanei vizate în scopul încheierii unui contract.

Pentru acest scop, este prelucrată adresa de email a utilizatorului, pentru toată durata existenței contului de utilizator.

 

 

viii.      Scopul prelucrării datelor: validarea, expedierea și facturarea comenzilor plasate de utilizatori.

Pentru acest scop, sunt prelucrate următoarele categorii de date: nume, prenume, adresă sau adresă de livrare, după caz, date bancare.

Temeiul prelucrării datelor îl reprezintă executarea contractului cu persoana vizată (comanda de produse).

Datele colectate vor fi prelucrate în conformiitate cu prevederile legislației financiar-contabile.

 

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor de prelucrare, Mecro System poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, terțe părți sau entități care asistă Mecro System în desfășurarea activităților prin intermediul Website-ului (cum ar fi firmele de curierat, furnizorii de servicii IT), sau către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri, enumerate cu titlu exemplificativ:

– pentru administrarea website-ului;

– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale, concursuri sau tombole organizate de către Mecro System prin intermediul website-ului;

– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea website-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

Anumite categorii de date cu caracter personal pot fi dezvăluite către autorități și/sau instituții publice, dacă există o obligație legală în acest sens sau dacă există suspiciuni cu privire la săvârșirea unei infracțiuni ori pentru apărarea, exercitarea în instanță sau conservarea unui drept al Operatorului Mecro System.

 

 

 1. Navigarea pe website. Utilizarea cookie-urilor

 

În cadrul website-ului utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe website-ul nostru, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe website.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest website, tipurile de cookie utilizate și scopurile în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica nosatră de cookies.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

 

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate numai către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”). 

Vă asigurăm că orice transfer realizat  într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

În situația în care se realizează un transfer al datelor personale către țări din afara Spațiului Economic European și a altor regiuni cu legislație privind protecția datelor, Mecro System se va asigura că datele personale sunt protejate în mod corespunzător. În acest sens, Mecro  System se va asigura că există acorduri juridice corespunzător cu privire la transferul de date, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

În situația în care transferul nu are la bază un acord juridic, Mecro System se va asigura că transferul datelor personale are la bază un mecanism prevăzut în conformitate cu prevederile legale pentru garantarea protecției datelor dvs. cu caracter personal.

În orice situație care implică divulgarea datelor cu caracter personal către entități terțe (publice și/sau private) Mecro System depune toate diligențele tehnice și organizatorice în vederea asigurării unei protecții adecvate a datelor cu caracter personal.

 

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor

 

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la minorii care nu au împlinit această vârstă în absența consimțământului părinților/ reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, observăm o astfel de prelucrare, o vom înceta fără întârzieri nejustificate.

Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul că minorul aflat în custodia sa a furnizat website-ului datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Mecro System, la adresa de e-mail office@mecrosystem.ro.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Mecro  System și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
 1. considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Mecro  System să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 2. prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 3. în cazul în care Mecro  System nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau
 4. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar al Mecro  System pentru a verifica dacă temeiurile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive;
 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 2. persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării,
 3. persoana vizata își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 4. datele au fost prelucrate ilegal;
 5. ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională sau
 6. datele au fost colectate în legătură cu servicii informaționale oferite minorilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către Mecro  System într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

 

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor la adresa București, sector 6, Bulevardul Timișoara nr. 100 sau prin email la office@mecrosystem.ro.

 

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanțelor judecătorești competente.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

 

Toate cererile vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Mecro System poate fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate, fie să refuze să dea curs cererii.

În vederea identificării persoanei vizate, este posibil să solicităm informații suplimentare. Informațiile privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri referitoare la drepturile persoanei vizate vor fi transmise, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii.

Conform prevederilor legale, această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În această situație, persoana vizată va fi informată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor întârzierii.

 

 1. Securitatea prelucrării datelor

 

Mecro System va lua măsuri adecvate de  securitate, inclusiv informarea și instruirea angajaților, cu privire la protecția datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor, precum:

 • pierderea accidentală sau furtul;
 • accesul, utilizarea sau dezvăluirea neautorizate;
 • copierea, alterarea, falsificarea sau modificarea neautorizată a datelor;
 • păstrarea ilegală sau neautorizată a datelor; și
 • distrugerea accidentală sau ilegală

Mecro System vă asigură că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a se asigura că acestea sunt specifice și adecvate pentru a proteja drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. În acest sens, Mecro System a implementat si implementează cele mai noi soluții tehnice, inclusiv hardware si software pentru menținerea nivelului de securitate la un nivel adecvat care să nu permită existența un breșe de securitate. Totodată, Mecro  System desfășoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități suscetibile a interacționa în orice mod cu datele cu caracter personal.

Angajații Mecro  System vor lua măsuri potrivite pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare sau pierderea datelor cu caracter personal, și pentru a preveni accesul neautorizat la datele cu caracter personal.

 

Controlul privind nivelul de protecție:

 

 • Mecro  System efectuează cu regularitate controale asupra procedurilor privind colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a verifica eficiența măsurilor aplicate în vederea protecției datelor.
 • Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați cu o solicitare la adresa de email: office@mecrosystem.ro.

 

 1. Modificări la prezenta politică

Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Mecro System, după cum va fi necesar. Mecro System vă va informa cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici și se va asigura că respectiva informare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră.

 

 

Data ultimei actualizări: 19.09.2023

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră. Informațiile stocate sub formă de cookie-uri nu vă identifică direct, dar contribuie la personalizarea experienței dumneavoastră pe acest site. Aveți controlul asupra setărilor cookie-urilor - puteți afla mai multe și să le schimbați dând click pe categoriile de mai jos. Blocarea anumitor cookie-uri poate afecta funcționalitatea site-ului și serviciile noastre.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Setările de confidențialitate

Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații din browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlați-vă serviciile personale de cookie-uri aici.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Refuzați toate serviciile
Salvați
Acceptați toate Serviciile
Open Privacy settings