RA 4500

Modelul RA-4500 este cel mai înalt model al analizorului nostru de mercur de reducere-vaporizare, care a fost dezvoltat pentru a satisface nevoile clienților pentru “metode mai eficiente de măsurare, în conformitate cu diferite metode de testare, fără pre-tratare umedă”.

Pentru prima dată, măsurarea treptelor de la pretratarea până la măsurarea probelor lichide, cum ar fi apa de la robinet, apa uzată industrială și eluatul de sol, sunt complet automatizate. Cantitatea necesară de probă este la fel de mică ca 5 ml, iar reactivii și lichidul rezidual pot fi reduse semnificativ. Astfel, în comparație cu metodele anterioare, costul de funcționare poate fi redus cu până la 50%.

În măsurătorile cu mercur, procesul care afectează cel mai mult acuratețea măsurătorii este etapa de pre-tratare a probei umede. Cu toate acestea, trebuie eliminate următoarele puncte:

  • Descompunerea substanțelor care sunt dificil de descompus și determinarea punctului final
  • Adsorbția și volatilizarea mercurului în timpul pre-tratamentului umed
  • Contaminarea din reactivi și vase
  • Manipularea reactivilor periculoși și eliminarea lichidelor reziduale
  • Managementul sănătății și al siguranței în timpul muncii, experienței, abilităților, educației în domeniul securității, etc.
  • RA-4500 rezolvă toate aceste probleme
x

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.