Swg100Biogas

Swg100 Biogas

Sistem staționar de biogaz pentru măsurători continue

Analizorul complet de biogaz, gata de utilizare, este soluția industrială SWG100 pentru a fi utilizată cu:

  • Biogaz (digestie anaerobă)
  • Motoare de cogenerare pentru căldură și energie (CHP)
  • Stații de tratare a apelor uzate menajere sau industriale
  • Siturile de gaze de ciment (metan de cărbune)
  • Instalații de prelucrare a deșeurilor alimentare și animale
  • Plante biometanice (gaz la rețea)
  • Depozite de deșeuri